Sixth Framework Programme
  Eiropas Savienības 7-ā pētniecības un tehnoloģiju attīstības programma Latvijā
  Latvijas Nacionālā kontaktpunkta un atbalsta grupas aktuālas informācijas pakalpojumi
Latvijas kontaktpunkts
7-IP - F7
National Coordinator
Legal and financial NCP
Health NCP
Bio NCP
ICT NCP
NMP NCP
Energy NCP
Enviroment NCP
Transport NCP
SSH NCP
SPACE NCP
Security NCP
Regional NCP
INCO NCP
JRC NCP
Ideas NCP
Mobility NCP
SiS NCP
SME NCP
Inrastructures NCP
EURATOM NCP
-
6-IP - FP6
6-IP Struktūra - 6-FP Structure
6-IP programmu komiteja
-
5- IP - 5-FP
Zinātne-6 > 5- IP - 5-FP
News Sadarbības piedāvājumi - Cooperation offers Konferences - Conferences Publikācijas - Publications NKP "Vēstis" - NCP rubrics Saites - Links NKP Sekmīgie projekti - NCP succesfull projects Latvija ES Ietvara Programmās Latvijas zinātnes institūti ES Ietvara Programmās Pētniecības projekti ar Latvijas līdzdalību

5- IP - 5-FP

Latvijas kontaktpunkts
News
7-IP - F7
Legal and financial NCP
National Coordinator
Health NCP
Bio NCP
Sadarbības piedāvājumi - Cooperation offers
ICT NCP
Konferences - Conferences
NMP NCP
Energy NCP
NKP "Vēstis" - NCP rubrics
Publikācijas - Publications
Enviroment NCP
Saites - Links
Transport NCP
SSH NCP
NKP Sekmīgie projekti - NCP succesfull projects
Regional NCP
Security NCP
SPACE NCP
INCO NCP
JRC NCP
Ideas NCP
Mobility NCP
SiS NCP
SME NCP
Inrastructures NCP
EURATOM NCP
-
6-IP - FP6
Latvija ES Ietvara Programmās
6-IP Struktūra - 6-FP Structure
6-IP programmu komiteja
Latvijas zinātnes institūti ES Ietvara Programmās
-
5- IP - 5-FP
Pētniecības projekti ar Latvijas līdzdalību

drukāt

Page under construction
This page is under construction and will be re-freshed with content during June, July 2011.
 
 

  
 

 


5-IP struktūra:  Life  IST  Growth  EESD  INCO  SME  Improving  Euroatom
Informācija no CORDIS:    5-IP galvenā lapa  

Rezultātu kopsavilkums:   Latvijas piedalīšanās rezultāti 5. Ietvara programmā 
Latvijas Nacionālā kontaktpunkta un atbalsta grupas sniegtie informācijas pakalpojumi

- Scientiae et Patriae -

Eiropas Savienības 5-ā pētniecības un tehnoloģiju attīstības ietvara programma ir veidota ar mērķi nodrošināt to, lai Eiropas līmeņa pētījumi dod atbildes uz aktuālām problēmām un Eiropas pilsoņu vēlmēm un vajadzībām. Atbilstoši šim mērķim 5-ās ietvara programmas apakšprogrammas un to tēmas ir formulētas kā starpdisciplināri uzdevumi, kuru risināšanai ir nepieciešami projekti ar dalībniekiem no dažādām, dażkārt pat ļoti tālām zinātnes nozarēm. Arī pētījuma rezultāta praktiskajam iznākumam ir jābūt plašas Eiropas sabiedrības interešu un vajadzību lokā.

Lai nodrošinātu iespējami sekmīgu Latvijas zinātnieku, zinātnisko iestāžu, augstskolu, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu pieteikšanos Eiropas Savienības 5-ās pētniecības un tehnoloģiju attīstības ietvara programmas konkursos Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes departaments kopā ar Latvijas zinātnes padomi ir izveidojuši īpašu atbalsta grupu ar diviem pamatuzdevumiem: pirmkārt nodrošināt maksimāli ātru informācijas plūsmu no Eiropas Komisijas ģeneraldirektorātiem un 5-ās ietvara programmas EC vadības grupas uz konkrētiem projektu rakstītājiem, otrkārt veicināt starptautisku un starpdisciplināru pētniecības projekta grupu veidošanos. 

 


augšup


Jaunumi
Page under construction
NKP aktuālā mājas lapa
Jaunākās "Vēstis"
Arhīvs
ES 7. Ietvara programmas struktūra
© Latvijas nacionālā kontaktpunkta un atbalsta grupa
© Izstrādājis LATNET