Sixth Framework Programme
  Eiropas Savienības 7-ā pētniecības un tehnoloģiju attīstības programma Latvijā
  Latvijas Nacionālā kontaktpunkta un atbalsta grupas aktuālas informācijas pakalpojumi
Latvijas kontaktpunkts
7-IP - F7
National Coordinator
Legal and financial NCP
Health NCP
Bio NCP
ICT NCP
NMP NCP
Energy NCP
Enviroment NCP
Transport NCP
SSH NCP
SPACE NCP
Security NCP
Regional NCP
INCO NCP
JRC NCP
Ideas NCP
Mobility NCP
SiS NCP
SME NCP
Inrastructures NCP
EURATOM NCP
-
6-IP - FP6
6-IP Struktūra - 6-FP Structure
6-IP programmu komiteja
-
5- IP - 5-FP
Zinātne-6 > 5- IP - 5-FP > IST
News Sadarbības piedāvājumi - Cooperation offers Konferences - Conferences Publikācijas - Publications NKP "Vēstis" - NCP rubrics Saites - Links NKP Sekmīgie projekti - NCP succesfull projects Latvija ES Ietvara Programmās Latvijas zinātnes institūti ES Ietvara Programmās Pētniecības projekti ar Latvijas līdzdalību

IST

Latvijas kontaktpunkts
News
7-IP - F7
Legal and financial NCP
National Coordinator
Health NCP
Bio NCP
Sadarbības piedāvājumi - Cooperation offers
ICT NCP
Konferences - Conferences
NMP NCP
Energy NCP
NKP "Vēstis" - NCP rubrics
Publikācijas - Publications
Enviroment NCP
Saites - Links
Transport NCP
SSH NCP
NKP Sekmīgie projekti - NCP succesfull projects
Regional NCP
Security NCP
SPACE NCP
INCO NCP
JRC NCP
Ideas NCP
Mobility NCP
SiS NCP
SME NCP
Inrastructures NCP
EURATOM NCP
-
6-IP - FP6
Latvija ES Ietvara Programmās
6-IP Struktūra - 6-FP Structure
6-IP programmu komiteja
Latvijas zinātnes institūti ES Ietvara Programmās
-
5- IP - 5-FP
Pētniecības projekti ar Latvijas līdzdalību

drukāt

Page under construction
This page is under construction and will be re-freshed with content during June, July 2011.
Informācijas sabiedrības tehnoloģiju (IST) programma  

5-IP IST Programmas mērķis:
radīt lietotājam draudzīgu informācijas sabiedrību, izveidojot globālu zināšanu, informācijas nesēju un informācijas apstrādes telpu, kas ir pieejama visiem caur savstarpēji savietojamiem, drošiem un cenas ziņā pieejamiem produktiem un pakalpojumiem.

Tematiskās prioritātes (atslēgas tēmas, key actions, KA):
1. Sistēmas un pakalpojumi iedzīvotājiem;
2. Jaunas darba vietas un e-Komercija;
3. Multimediju saturs un līdzekļi;
4. Būtiskās tehnoloģijas un infrastruktūra.


Latvijas NKP IST programmai:

Kārlis Čerāns
Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas Institūts
Raiņa bulv. 29, Rīga. LV-1459

E-pasts: Karlis.Cerans@mii.lu.lv, Tālr. 7 213 716


augšup


Jaunumi
Page under construction
NKP aktuālā mājas lapa
Jaunākās "Vēstis"
Arhīvs
ES 7. Ietvara programmas struktūra
© Latvijas nacionālā kontaktpunkta un atbalsta grupa
© Izstrādājis LATNET