ES 7. Ietvara programmas struktūra
http://www.cordis.lu/fp7
Skat pievienoto failu.