NKP aktuālā mājas lapa
http://www.lzp.lv/latv/centr.htm
Oficiālā Kontaktpunkta mājas lapa: http://www.lzp.lv/latv/centr.htm