5- IP - 5-FP
 
 

  
 

 


5-IP struktūra:  Life  IST  Growth  EESD  INCO  SME  Improving  Euroatom
Informācija no CORDIS:    5-IP galvenā lapa  

Rezultātu kopsavilkums:   Latvijas piedalīšanās rezultāti 5. Ietvara programmā 
Latvijas Nacionālā kontaktpunkta un atbalsta grupas sniegtie informācijas pakalpojumi

- Scientiae et Patriae -

Eiropas Savienības 5-ā pētniecības un tehnoloģiju attīstības ietvara programma ir veidota ar mērķi nodrošināt to, lai Eiropas līmeņa pētījumi dod atbildes uz aktuālām problēmām un Eiropas pilsoņu vēlmēm un vajadzībām. Atbilstoši šim mērķim 5-ās ietvara programmas apakšprogrammas un to tēmas ir formulētas kā starpdisciplināri uzdevumi, kuru risināšanai ir nepieciešami projekti ar dalībniekiem no dažādām, dażkārt pat ļoti tālām zinātnes nozarēm. Arī pētījuma rezultāta praktiskajam iznākumam ir jābūt plašas Eiropas sabiedrības interešu un vajadzību lokā.

Lai nodrošinātu iespējami sekmīgu Latvijas zinātnieku, zinātnisko iestāžu, augstskolu, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu pieteikšanos Eiropas Savienības 5-ās pētniecības un tehnoloģiju attīstības ietvara programmas konkursos Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes departaments kopā ar Latvijas zinātnes padomi ir izveidojuši īpašu atbalsta grupu ar diviem pamatuzdevumiem: pirmkārt nodrošināt maksimāli ātru informācijas plūsmu no Eiropas Komisijas ģeneraldirektorātiem un 5-ās ietvara programmas EC vadības grupas uz konkrētiem projektu rakstītājiem, otrkārt veicināt starptautisku un starpdisciplināru pētniecības projekta grupu veidošanos.