6-IP Struktūra - 6-FP Structure

6. Ietvara programmas struktūra