Food

Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums
Food quality and safety

http:www.cordis.lu/food/home.html

Mērķis
  • nodrošināt Eiropas iedzīvotāju veselību un labklājību
Uzdevumi 
  • uzkrāt zināšanas un veidot izpratni par pārtikas un vides faktoru ietekmi uz  veselību
  • apgādāt iedzīvotājus ar nekaitīgiem, kvalitatīviem un veselīgiem produktiem
Informācija par projektu konkursiem  

 

 

 

Projects to be funded following 1st call for proposals