Latvijas kontaktpunkts

EK 7. Ietvara programmas 

Nacionālā kontaktpunkta nodaļa

ES 7.Ietvara programmas zinātnes un tehnoloģijas attīstībai (7.IP)  Nacionālais kontaktpunkts (NKP)

•        sniedz informāciju par 7.IP struktūru, par izsludinātajiem projektu pieteikumu konkursiem un iespējām tajos piedalīties,

•        organizē seminārus un informācijas dienas par 7.IP un Eiropas Pētniecības telpas jautājumiem,

•        sniedz konsultācijas par  projektu pieteikumu sagatavošanu 7.IP,

•        izplata informāciju par potenciālajiem pētnieciskajiem konsorcijiem un projektu sadarbības partneriem,

•        sniedz konsultācijas par 7.IP sekmīgo projektu īstenošanas jautājumiem (atskaišu gatavošanu, auditēšanu u.c.),

•        apkopo un analizē informāciju par Latvijas līdzdalību 7.IP.

 

Mūsu darba vieta ir Latvijas Zinātnes padomes telpās
Akadēmijas laukumā 1, 339.kab, LV-1050
talr.    67223480   

 

Nacionālā kontaktpunkta darbinieki
NKP Koordinators Arnolds ŪBELIS Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67229727 , mob.  29498659 
e-pasts: arnolds@latnet.lv

Projektu juridiskie un finanšu jautājumi Inga ŠĪRANTE Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67228249 , mob.  26337060 
e-pasts: spie@latnet.lv

I  SADARBĪBA
Veselība Uldis BERĶIS Rīgas Stradiņa Universitāte, Dzirciema iela 16
Tālr.: 67409242  mob.: 29472349 
e-pasts: uberkis@latnet.lv

Pārtika, lauksaimniecība un zivkopība, un biotehnoloģija Dace TIRZĪTE Latvijas Zinātnes Padome, Akadēmijas lauk.1, 338.kab.
Tālr.  67227790  mob.:  29644426 , fakss:  67227790 
e-pasts: tirzite@latnet.lv

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Dina BĒRZIŅA Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr.:  67229727 , faks: 67225039
e-pasts: dinab@latnet.lv

Nanozinātne, nanotehnoloģijas, materiāli un jauni ražošanas procesi Ints ZĪTARS Latvijas Zinātnes Padome, Akadēmijas lauk.1, 339.kab.
Tālr.  67223480  mob.:  29256809 , fakss:  67223211 
e-pasts: ints.zitars@latnet.lv

Enerģija Ints ZĪTARS 
Vide (arī klimata izmaiņas) Andis ZĪLĀNS Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Tālr.:  67518014 , fakss:  67227790 
e-pasts: aab.kristine@apollo.lv

Transports (arī aeronautika) Kaspars KALNIŅŠ Rīgas Tehniskā Universitāte
Tālr.:  67089164 
e-pasts: kaspars.kalnins@sigmanet.lv

Sociālekonomiskās un humanitārās zinātnes Natālija SAŽENOVA Tālr. mob:  26345415 , fakss:  67228249 
e-pasts: natalija.sazenova@latekolizings.lv

Drošība Kaspars KALNIŅŠ Rīgas Tehniskā Universitāte
Tālr.:  67089164 
e-pasts: kaspars.kalnins@sigmanet.lv

Kosmoss Kaspars KALNIŅŠ Rīgas Tehniskā Universitāte
Tālr.:  67089164 
e-pasts: kaspars.kalnins@sigmanet.lv

II  IDEJAS
Eiropas pētniecības padome Arnolds ŪBELIS Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67229727 , mob.  29498659 
e-pasts: arnolds@latnet.lv

III  CILVĒKRESURSI
Pētnieku sākotnējā sagatavošana Ligita LIEPIŅA Latvijas Universitāte
Tālr.  67034481 ; fakss:  67034513 ,
e-pasts: Ligita.Liepina@lu.lv
Mūžizglītība  
Industrija - pētniecība  
Starptautiskā
dimensija  
Īpašas aktivitātes  
IV  IESPĒJAS (KAPACITĀTES)
Pētniecības infrastruktūras Andis ZĪLĀNS Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Tālr.:  67518014 , fakss:  67227790 
e-pasts: aab.kristine@apollo.lv

Pētniecība MVU vajadzībām Juris BALODIS Latvijas Tehnoloģiskais Centrs
Tālr:  67558746 , fakss:  67540709 
e-pasts: jbalodis@latnet.lv

Zināšanu
reģioni Arnolds ŪBELIS Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67229727 , mob.  29498659 
e-pasts: arnolds@latnet.lv

Pētniecības potenciāls  
Zinātne sabiedrībā Ligita LIEPIŅA Latvijas Universitāte
Tālr.  67034481 ; fakss:  67034513 ,
e-pasts: Ligita.Liepina@lu.lv
Pētniecības politikas attīstība  Arnolds ŪBELIS Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67229727 , mob.  29498659 
e-pasts: arnolds@latnet.lv

Starptautiskā sadarbība Natālija SAŽENOVA Tālr. mob:  26345415 , fakss:  67228249 
e-pasts: natalija.sazenova@latekolizings.lv


Vienotā pētniecības centra aktivitātes Arnolds ŪBELIS Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Tālr., fakss:  67229727 , mob.  29498659 
e-pasts: arnolds@latnet.lv


Euratom Jānis BĒRZIŅŠ Latvijas Universitāte, Cietvielu Fizikas institūts
Tel.  67945840 , mob.  26414998 , fakss:  67901211 ;
e-pasts jberzins@latnet.lv